Επικοινωνία

Εργαστήριο Παραγωγής Παραδοσιακών Προϊόντων "Εκ Πέτρας"
Δρήρου 25 Νεάπολη Κρήτης
Τ.Κ. 724-00

κιν. τηλ. : 69 77 500 439

e-mail: gialelakis@msn.com